Sama Gana Priyakaram (Unplugged)

Sama Gana Priyakaram (Unplugged)
Priyadarshini Latest

Singaporean-Indian Playback Singer

1 Sama Gana Priyakaram (Unplugged)
6:57

About Album

Album credits:
Album: Sama Gana Priyakaram (Unplugged)
Music Director & Director: Mahesh Mahadev
Music Composer: T. M. Thyagarajan
Lyricist: Guru Surajananda
Singer & Actress: Priyadarshini
Language: Sanskrit
Production Banner: Shivashakthi Digital Media Productions
Record Label © & Ⓟ: PM Audios & Entertainments
Please follow and like us:
Artists
Genres
Release Date
March 1, 2022

Available Lyrics

Sama Gana Priyakaram (Unplugged)
Pallavi SAmagAna priyakaram UmAmahEshvaram Anupallavi SOmasundara bhAskaram CandrashEkharam sa ri ga ma pa ga mA ga pa ma pa dha ni pA dhA ma pa dha ni sA sA ga mA pA dhA ni sA rI sa ni dha pa ma ga ri sa ni sa ri ga ma pa dha gA mA ga ma pa dha ni sa pA dhA ma pa dha ni sa ga nI sA ri sa ni dhA pa dha ni dha pa mA ga ma dha pa ma ga ri sa ri ga ma pa ga ma pa dha ni pa dha ma pa ga ma pa ma pa dha pa dha ni sA rI ga rI sa ni dha mA dhA ri sA ni dha pa gA ma dha pA ma ga ri CaraNam KAma sundari nAyakam ramAdEvi vanditam KAmadEva rUpa dahanam shyAma sundara dEha bhuvanam

Latest Video

Back to top